شایان بهرو صنعت

تولید استاندارد انواع پاراشوت، کفشک و گاورنر آسانسور با بهترین کیفیت و متریال و با استفاده از تجهیزات و فن آوری روز دنیا